img

 

 
Nieuwsflits 16 OFGV • 2017
img
Nieuwjaarsgroet
Bestuur en medewerkers van de OFGV wensen u een voorspoedig 2017
Het afgelopen jaar is er veel gedaan, hebben we samen veel kennis uitgewisseld en onze kennis verdiept door middel van opleidingen en het lopen van stages.

In 2017 willen we aan de hand van het thema duurzaamheid verder werken aan een duurzame leefomgeving. Omgevingsdiensten zijn onder meer opgericht om bij te dragen aan veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Vanuit dat besef willen we in 2017 als OFGV, onder de noemer ‘duurzaam ondernemen en verbinden’, actiever aan de slag met duurzaamheid. Dit doen we onder andere door de samenwerking te zoeken met de Aeres Hogeschool onder de noemer ‘Het Duurzame Erf’.

Bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen. Ook in 2017 zijn wij u graag weer van dienst om te werken aan een veilige, schone en duurzame leefomgeving.

Jop Fackeldey, voorzitter OFGV              Paul Schuurmans, directeur OFGV  
JS Bin JS Bin JS Bin
img
Samenwerking OFGV en Aeres Hogeschool Dronten
HET DUURZAME ERF
Aeres Hogeschool Dronten en de OFGV hebben in december 2016 onder de werktitel ‘Het duurzame erf’ een intentieovereenkomst getekend. Het doel is om samen te komen tot een visie en onderzoeksprogramma op het gebied van een lectoraatprogramma duurzaam erf inclusief een bijbehorende omgevingsvisie. Door deze ondertekening is de eerste grote stap tot samenwerking gezet.
Complimenten voor inhoudelijke reactie Omgevingswet
WAARDERING VOOR HET WERK
Afgelopen zomer hebben 17 medewerkers van de OFGV hard gewerkt aan een inhoudelijke reactie op de consultatieversies van de vier AMvB’s van de Omgevingswet. De reactie is eerst naar het Rijk gestuurd en vervolgens naar alle partners. Dit werd enorm gewaardeerd. Hierbij enige reacties:

img

Hilversum:

Bedankt voor het toesturen, goed om te merken dat er veel betrokkenheid is bij de aankomende implementatie van de omgevingswet.


img

Weesp:


Dank hiervoor. Dit waarderen wij zeer. 


img

Flevoland:

Dank voor jullie reactie op de AMvB’s! Jullie inbreng op de verschillende thema’s is erg belangrijk en wordt zeer gewaardeerd.
img
Zesdaagse opleiding ‘Energiebesparing bij bedrijven’
ACHT OFGV’ers HEBBEN DE OPLEIDING MET SUCCES AFGEROND
Onder deskundige leiding van de stichting Post Hoger Onderwijs Energiekunde (PHOE) volgden acht OFGV-ers de opleiding ‘Energiebesparing bij bedrijven’. Alle deelnemers hebben de opleiding met succes afgerond. ‘Gewapend’ met de nieuw opgedane kennis, kan de OFGV bedrijven beter begeleiden bij het doorvoeren van energie besparende maatregelen.
Meer lezen de opleiding? Klik hier
Kenniscentrum OFGV
PERMANENTE HER- EN BIJSCHOLING BOA'S 
Voor alle milieuboa's domein II geldt een verplichting om binnen vijf jaar de vier onderdelen van de PHB te volgen. Kenniscentrum OFGV organiseert in 2017, net als in 2016, in Lelystad of incompany met eigen ervaren docenten de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) voor Buitengewone Opsporingsambtenaren.
Lees hier meer over deze cursus

 

img
Wethouder John van den Heuvel liep mee tijdens twee controles. Lees hier zijn ervaringen
Controles vuurwerkverkooppunten
Goed resultaat risicogestuurd controleren
De OFGV heeft in samenwerking met de politie op 29, 30 en 31 december alle 52 vuurwerkverkooppunten in Flevoland & Gooi en Vechtstreek gecontroleerd op naleving van de veiligheidsvoorschriften. Dit jaar is het toezicht tijdens de verkoopdagen meer risicogestuurd aangepakt waardoor op basis van geschatte risico’s bij het ene verkooppunt meer toezicht plaatsvond dan bij het andere. Een voorzichtige conclusie is dat deze aanpak werkt.
img
In 2017 meer medewerkers op asbest en wabo
Tweejarig traineeprogramma voor vier trainees asbest en wabo
De OFGV start in 2017 met een tweejarig traineeprogramma voor vier trainees om ze op te leiden als toezichthouder asbest en wabo.

Vijf gekwalificeerde vergunningverleners asbestmeldingen 
Verder heeft de OFGV heeft in 2016 vijf medewerkers opgeleid tot gekwalificeerde vergunningverleners asbestmeldingen. Aanleiding is een toename van het aantal asbestmeldingen en een toename van onze taken rondom asbest en wabo. Op deze manier zorgt de OFGV ook in de toekomst voor kwalitatief goede medewerkers.
Opvallend: bierbrouwen populaire activiteit
BEPERKTE MILIEUTOETS VERPLICHT
Ondernemers in het werkgebied van de OFGV spelen steeds meer in op de toegenomen aandacht voor speciaal bier. De OFGV heeft het afgelopen jaar allerlei meldingen voor nieuwe brouwerijen behandeld. De praktijk is soms lastiger dan ondernemers denken: zo is een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets verplicht en moet de activiteit passen binnen het bestemmingsplan.
Lees hier meer over dit onderwerp 
img
Uw uitvoeringsbeleid voor de Omgevingsdienst komt naar u toe
De gemeenten en provincies binnen Flevoland en Gooi en Vechtstreek werken samen met de OFGV in projectvorm hard aan de ontwikkeling van het Uitvoeringskader VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) voor een uniforme uitvoering van taken. In het uitvoeringskader is de Landelijke handhavingsstrategie geïntegreerd en het omvat zowel leefomgevingsaspecten als strategieën. De planning is om het Uitvoeringskader VTH voor de zomer 2017 aan de colleges van de partners ter vaststelling aan te bieden.
Meer hierover lezen? Klik hier
img
OFGV NIEUWSFLITS 16
Januari 2017 • Copyright © OFGV • Botter 14-15
Postbus 2341 • 8203 AH Lelystad
T 088 6333 00 • info@ofgv.nl ofgv.nl
img img img
Voor de webversie klik hier
Geef je op voor de OFGV nieuwsbrief

 

Registreer hier