ofgv header splash
 
Video: de OFGV in beeld
ofgv

‘Wat doet de OFGV eigenlijk?’
 ‘Jullie doen toch iets met milieu?’

Het antwoord op deze veelgehoorde vragen is te vinden in onze bedrijfspresentatie in animatievorm. In deze video leggen wij op een heldere en bondige manier uit wie de OFGV is en wat wij doen.

Kijk verder >>
Zwemwaterseizoen 2015

Nog heel even en dan start het zwemseizoen weer. Tijdens deze periode van 1 mei tot 1 oktober coördineert de OFGV namens de provincie Flevoland alles rond het zwemmen in oppervlaktewater in Flevoland.

 

Actuele zwemwaterkwaliteit
De OFGV zet verschillende middelen in voor het verstrekken van zowel actuele als achtergrondinformatie over de kwaliteit van het zwemwater in Flevoland:

Veiligheidsonderzoek 2014
Eén van deze taken met betrekking tot zwemwater is het jaarlijks terugkerend veiligheidsonderzoek van de zwemgelegenheden in oppervlaktewateren. Het OFGV veiligheidsonderzoek richt zich voornamelijk op de hygiëne en veiligheid van het zwemwater, de strandzone, de ligweide en de overige voorzieningen. De resultaten van dit veiligheidsonderzoek zijn van wezenlijk belang voor het uit te voeren beheer.

Veiligheidsonderzoek 2014 >>

Verbinding door informatie-uitwisseling asbestgegevens
ibis-ofgv

De OFGV houdt toezicht op hoe er om wordt gegaan met het verwijderen en vervoeren van asbest. Ook handhaven wij op naleving van de wettelijke voorschriften. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, zijn we de samenwerking aangegaan met andere omgevingsdiensten door het ondertekenen van het “Protocol informatie-uitwisseling asbestverwijdering en asbestinventarisatie omgevingsdiensten”.

 
Minder risico’s
In het protocol staan afspraken over het uitwisselen van asbestinformatie. Het delen van deze informatie kan leiden tot beter naleefgedrag van betrokken bedrijven en medewerkers en daardoor tot minder risico's voor leefomgeving, bewoners en medewerkers van de toezichthoudende instanties.
Informatie over asbest op www.ofgv.nl

Wij krijgen veel vragen binnen over asbest. In veel gevallen blijkt dat burgers en bedrijven over niet of onvoldoende informatie beschikken over het omgaan met asbest.

Om zowel burgers als bedrijven op weg te helpen heeft de OFGV, mede op verzoek van enkele opdrachtgevers, op haar website een pagina gemaakt over asbest: www.ofgv.nl/asbest. Er wordt antwoord gegeven op vragen als: ‘Wat is asbest?’ ‘Hoe herken je het?’ ‘Wat moet ik doen als ik het wil verwijderen?’ ‘Mag ik dit zelf doen?’

ofgv astbest
Doorverwijzen
Wij maken u attent op deze pagina zodat u deze onder de aandacht kunt brengen bij burgers en bedrijven. U kunt desgewenst ook doorlinken van uw eigen website naar de betreffende pagina over asbest.

Lees verder >>
Archiefwaardig scannen

Sinds maart scant de OFGV op verzoek van de partners inkomende en uitgaande post archiefwaardig en doorzoekbaar. Dit betekent dat er gescand wordt op 300dpi en in PDF/A-formaat. Daarnaast wordt er OCR gebruikt, zodat je kunt zoeken binnen een PDF.

Handhaversdag OFGV

Op donderdag 25 juni organiseert de OFGV de jaarlijkse Handhaversdag: een WABO-brede netwerkdag voor en door vergunningverleners, toezichthouders en handhavers.

Wat: Handhaversdag OFGV
Wanneer: donderdag 25 juni
Plaats: Locatie in Lelystad
Kosten: € 35,-

 

Netwerken
De Handhaversdag in juni staat in het teken van netwerken: wat houdt dit in en wat zijn de voordelen. Ook willen we met elkaar van gedachten wisselen over de Omgevingswet en asbest. Het programma bestaat uit een plenair gedeelte en workshops.

Lees verder >>

Gemeenschappelijk handhavingsbeleid

De OFGV gaat aan de slag met het uitvoeringskader voor Toezicht en Handhaving. We haken daarmee aan op de Landelijke Handhavingsstrategie. De doelstelling van het uitvoeringskader is om de werkwijze van toezicht en handhaving te borgen. Wij streven er naar om dit met zoveel mogelijk partners van de OFGV af te stemmen en gezamenlijk vast te stellen. Iedere partner die meedoet voldoet dan vervolgens ook aan de gestelde kwaliteitscriteria.

Interessepeiling
Het project gaat binnenkort van start. Voorafgaand hieraan wordt de partners gevraagd of zij interesse hebben om mee te denken over dit uitvoeringskader. Naar keuze kunnen de partners deelnemen in het projectteam of in de klankbordgroep.

Bezwaren tegen nieuwe vergunning Walibi afgewezen
ibis-ofgv

De bestuursrechter heeft de bezwaren van omwonenden en buurgemeenten afgewezen tegen de nieuwe omgevingsvergunning voor Walibi. De bestuursrechter concludeerde dat er niks mis is met de gestelde geluidsnormen in de vergunning van november 2014.

 

Geluidsnorm
In de nieuwe vergunning mag Walibi op 42 dagen per jaar extra activiteiten in en om het attractiepark organiseren. Dat waren eerst 15 dagen. De bewonersvereniging van bungalowpark De Boschberg en de gemeenten Nunspeet en Elburg gingen daar tegen in beroep. Volgens de gemeente Dronten en Walibi is de nieuwe vergunning juist een verbetering voor de omwonenden, onder meer omdat er een geluidsnorm in is opgenomen.

Lees verder >>

 

Linked-in-ofgv twitter-ofgv facebook-ofgv

Nieuwsflits 9 • april 2015 • Copyright © 2015 OFGV • Voor de webversie klik hier
Botter 14-15 • Postbus 2341 • 8203 AH Lelystad • T 088 6333 00 • info@ofgv.nlofgv.nl