ofgv header splash
 
Eerste nieuwsflits OFGV

ofgvDit is de eerste digitale nieuwsflits van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Met deze nieuwsbrief willen we de informatiestroom naar onder andere onze 17 partners versterken. Door middel van gesprekken, rapportages, brieven en e-mails wordt u al op de hoogte gehouden van onze activiteiten. Toch merken we dat informatie over onze organisatie en onze werkzaamheden niet altijd bij u aankomt. We willen daar middels deze nieuwsflits verandering in brengen.
In eerste instantie is deze nieuwsflits gemaakt voor onze bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers. Maar ons is ook gebleken dat ketenpartners en veel verwante organisaties graag geïnformeerd willen worden over de OFGV. Mocht u nog personen of instanties kennen die ook op onze verzendlijst thuishoren, laat het ons weten. Ik wens u veel leesplezier.

Studiedag toezichthouders succesvol

ofgvHet werk van Toezichthouders bestaat onder andere uit het ontdekken van overtredingen en dat gaat redelijk goed. Er is echter wel een duidelijk verschil van mening wat er daarna moet gebeuren. Dat was één van de conclusies na afloop van de studiedag die de OFGV en het adviesbureau MWH Global in september organiseerden.
Organisator Hans Oude Ophuis is enthousiast. "Met het houden van dit soort dagen verhogen we de kwaliteit van omgevings-diensten en tegelijkertijd standaardiseren we. We kijken of we nog dit najaar een vervolg kunnen organiseren, maar anders doen we dit zeker begin volgend jaar." Lees verder

Kernwaarden organisatie: Samen OFGV

Op 23 september hebben alle medewerkers van de OFGV zich gebogen over de organisatiecultuur van de OFGV. Het is een zoektocht naar wie we zijn, hoe we (samen)werken en wat we willen uitstralen. Dit is voor medewerkers uit 17 verschillende organisaties geen geringe opgave. Om navelstaren te voorkomen, waren vier partners uitgenodigd. Vertegenwoordigers van de gemeenten Noordoostpolder, Wijdemeren, Naarden en Weesp hebben ons waardevol informatie verschaft. Juist de mix van betrokken sprekers en een interne discussie leverde een goed resultaat. Na een dag van luisteren, praten en feedback geven is het geworden: Samen OFGV. Het staat voor de kernwaarden: Samen, Ondernemend, Flexibel, Gedrevenen en Vertrouwen. Lees verder

Eigen bedrijfskleding

ofgvHet heeft even geduurd maar op donderdag 5 september was het zover; de nieuwe bedrijfskleding kon worden opgehaald. Bij een nieuw bedrijf hoort tenslotte passende en goed beschermende kleding voor de medewerkers. Door de nieuwe bedrijfskleding zijn de medewerkers van de Omgevingsdienst ook beter herkenbaar in de regio.

Volg een opleiding bij de OFGV

ofgvSinds kort is het mogelijk om bij de OFGV een cursus of opleiding te volgen. Want naast de provinciale en gemeentelijke uitvoeringstaken op het gebied van milieu werkt de OFGV hard aan een neerzetten van een uitgebreid studiepakket. Nog dit jaar houdt de OFGV diverse cursussen, opleidingen, workshops en netwerkdagen. Het cursus- en opleidingsprogramma is bedoeld voor medewerkers van overheidsorganisaties die werkzaam zijn op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening en milieu.
Het aanbod is zeer divers waardoor een grote doelgroep wordt bediend. Het merendeel van het aanbod voldoet aan de WABO-kwaliteitscriteria 2.1. Op de website is het complete cursusaanbod te vinden.

Een intensief maar enerverend seizoen

ofgvHet toezicht op de waterkwaliteit en de veiligheid van alle zwembaden en officiële stranden in Flevoland ligt bij de OFGV. Henk Groen en Jan Welink werken als toezichthouder water. "Het waren een paar zeer intensive en enerverende maanden. Het zwemseizoen begon op 1 mei en is geëindigd op 1 oktober. We zijn er trots op dat we onze werkzaamheden nagenoeg zonder opstartperikelen hebben kunnen uitvoeren en dat de samenwerking met partners goed verliep. Vol vertrouwen kijken we naar de toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat we het werk net zo goed en misschien zelf nog wel beter en efficiënter kunnen doen dan voorheen. Ons doel daarbij blijft het samen met onze partners zorgdragen voor veilig en schoon zwemwater in Flevoland." Het zwemseizoen 2013 wordt de komende periode geëvalueerd met betrokken personen en instanties.

Over de brug

ofgvNadat half april in Flevoland een gezamenlijke handhavingsestafette is gehouden, gaat dit jaar ook in Gooi en Vechtstreek een handhavingsweek plaatsvinden. Een van de organisatoren is Jacob van der Goot. “Naast de controles zelf is het belang van zo’n week dat je samenwerkt met andere organisaties. Je leert van elkaar, je leert elkaar kennen en zo weet je elkaar later weer te vinden. Dat is de grote meerwaarde van de handhavingsestafette.”
Meer informatie over de Handhavingsestafette Gooi en Vechtstreek 2013 vindt u bij Jacob van der Goot, j.van.der.goot@ofgv.nl.

Nieuwsflits 1 • oktober 2013 • Copyright © 2013 OFGV • Voor de webversie klik hier
Botter 14-15 • Postbus 2341 • 8203 AH Lelystad • T 088 6333 00 • E info@ofgv.nl • W ofgv.nl