ofgv header splash
 
Ondernemen en verbinden

Bestuur en medewerkers van de OFGV wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2015.
Het afgelopen jaar zijn grote stappen gezet en kunnen we zeggen dat ‘de basis op orde’ is. We zijn trots op de behaalde resultaten en de inzet die daarvoor nodig is geweest van de medewerkers.

Komend jaar nemen wij u verder mee op onze uitdagende tocht, het verder uitbouwen van de omgevingsdienst. We doen dit aan de hand van de thema’s Ondernemen en Verbinden. Ondernemend omdat we blijven zoeken naar nieuwe, creatieve en professionele manieren om onze dienstverlening te verbeteren en nieuwe ideeën op te pakken. Verbindend omdat we dit willen realiseren samen met de medewerkers én onze samenwerkingspartners. De OFGV hecht eraan een ‘dichtbij-organisatie’ te zijn. Om dat te bereiken blijven wij met u investeren in een goede samenwerkingsrelatie.

Met ambitie en vertrouwen kijken we uit naar de samenwerking met u in 2015.

Jop Fackeldey, voorzitter OFGV         Paul Schuurmans, directeur OFGV ofgv

Netwerken in de regio:
ofgv

24 sept – 1 okt: Handhavingsestafette
Tijdens de Handhavingsestafette hebben gedurende zeven dagen, in zowel Gooi en Vechtstreek als Flevoland, handhavingsactiviteiten op milieugebied plaatsgevonden. Tijdens de handhavingsestafette is intensief samengewerkt met 75 deelnemers waaronder gemeenten, politie, brandweer, waterschap en Belastingdienst. De samenwerking verliep prima en heeft goede resultaten opgeleverd.

9 okt: Handhaversdag
Op donderdag 9 oktober 2014 organiseerde de OFGV de Handhaversdag 2.1 VTH-Breed in Naarden. Er waren maar liefst 54 personen aanwezig. Onderwerpen die tijdens deze dag aan bod kwamen waren: Omgevingswet, Bouw en privatisering, Handhavingsestafette en het Integraal Toezichtprotocol.

ofgv-twitter 4 nov: regionale Bodemdag Midden-Nederland
Op dinsdag 4 november organiseerde de OFGV samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Bodem+, Politie Midden-Nederland en de gemeente Utrecht de Bodemdag Midden-Nederland 2014 in Lelystad. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst werd er gesproken over ILT nu en in de toekomst en de politietaak Midden-Nederland. Er was ook tijd om te netwerken en workshops te volgen.

 
Ringonderzoek i.s.m. Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant

ofgvOp 30 oktober heeft de OFGV in samenwerking met de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant een Ringonderzoek georganiseerd bij Sims Recycling B.V. in Eindhoven. Het doel van deze dag was om te vergelijken hoe verschillende omgevingsdiensten met overtredingen omgaan. In totaal hebben vijf omgevingsdiensten deelgenomen aan deze dag, waaronder de DCMR, omgevingsdienst Nijmegen en de RUD Limburg Noord.
Lees verder >>

Drie juridische successen

De juristen en experts van de OFGV hebben onlangs in samenwerking met de opdrachtgever drie mooie juridische successen behaald in de zaken Komeco, Walibi en Lambri.

Lees meer
Vergunning Komeco onverkort van kracht
Nieuwe beschikking voor Walibi
Dwangsom voor Lambri Lelystad

 
De ‘groene jongens’ van de OFGV: samenwerken en delen

ofgvDe handhavers Groene wetgeving van de OFGV houden zich bezig met toezicht en handhaving op de groene wetgeving in Flevoland en in aangrenzende provincies en wateren. Deze handhavers zijn tevens buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Via hun Twitteraccount @BOA_OFGV (link) houden ze u op de hoogte van hun werkzaamheden.

Samenwerking loont
Door een nauwe samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Staatsbosbeheer zijn er de laatste tijd goede successen geboekt op het gebied van illegale visserij.
Lees verder >>

Uitreiking diploma’s actualisatiecursus HAMIL

Op donderdag 13 november mocht Paul Schuurmans, directeur OFGV, diploma’s uitreiken aan een groep van zes handhavers. Deze OFGV’ers hebben de afgelopen tijd de actualisatiecursus Handhaving Milieu (HAMIL) gevolgd.
Lees verder >>

 
Vetproject voor gemeente Lelystad

ofgvDe Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek voert de komende weken in Lelystad een controle bij horecaondernemers uit. Bij deze controle kijken we of en hoe vetafscheiders bij restaurants en cafetaria’s worden gebruikt. Interessant: dit is geen basistaak voor de OFGV, maar gebeurt op aanvraag van de gemeente Lelystad.
Lees verder >>

Controles vuurwerkverkoop

ibis-ofgvDe toezichthouders van de OFGV controleren deze laatste maanden van het jaar de vuurwerkverkooplocaties in zowel Flevoland als Gooi en Vechtstreek. Er wordt toezicht gehouden op de voorschriften zoals die zijn benoemd in het Vuurwerkbesluit. Extra aandachtspunten voor dit jaar zijn: de aanwezigheid van CE-markering op consumentenvuurwerk, de keuring van de moedersprinkler en de mogelijkheid van strafrechtelijke handhaving.
Lees verder >>

 
Efficiënte werkprocessen met behulp van Squit

De OFGV maakt op ICT-gebied onder andere gebruik van Squit. Dit is software die is ontworpen voor medewerkers van gemeenten, milieudiensten, provincies, omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten, die betrokken zijn bij vergunningverlening, handhaving, bodem of ondergrond.

Efficiënte werkprocessen
Squit wordt bij de OFGV gebruikt voor het verlenen van vergunningen, het behandelen van meldingen en bezwaarschriften, het registreren van klachten, het plannen en uitvoeren van toezicht en het bijhouden van gegevens van (milieu)inrichtingen. Met behulp van deze software kunnen wij onze werkprocessen en procedures nog efficiënter inrichten. We hebben meer overzicht en kunnen sneller hoog kwalitatieve rapportages maken. De OFGV zal hiermee in 2015 nog servicegerichter kunnen werken naar haar partners toe.

Linked-in-ofgv twitter-ofgv facebook-ofgv

Nieuwsflits 7 • december 2014 • Copyright © 2014 OFGV • Voor de webversie klik hier
Botter 14-15 • Postbus 2341 • 8203 AH Lelystad • T 088 6333 00 • info@ofgv.nlofgv.nl