img

 

 
Nieuwsflits 14 OFGV • 2016
img
Zwemseizoen 2016 geopend
27 OFFICIËLE EN 4 POTENTIËLE ZWEMWATERLOCATIES
Op 1 mei is het officiële zwemseizoen weer geopend. Dit betekent dat het zwemwater op de officiële zwemstranden in Flevoland regelmatig wordt gecontroleerd door Waterschap Zuiderzeeland of Rijkswaterstaat. Gedeputeerde Staten hebben 27 officiële en 4 potentiële zwemwaterlocaties vastgesteld. Kijk voor meer informatie op www.zwemwater.nl of www.ofgv.nl/zwemwater.
Doorklikken naar zwemwater op ofgv.nl
img
Kennisuitwisselingsdag team Bodem, Water en Natuur
TEAM BWN SAMEN EEN DAG OP PAD
Om kennis over de verschillende vakgebieden binnen het team Bodem, Water en Natuur bij de OFGV te vergroten, vond in april een kennisuitwisselingsdag plaats. Alle medewerkers van team BWN zijn samen op pad geweest voor een dag met aandacht voor bodemsaneringen en de boringsvrije zone.

 

img
Read all about it!
SOCIAAL JAARVERSLAG OFGV 2015
In ons sociaal jaarverslag leest u onder andere over onze nieuwe medewerkers, hun eerste werkdag, de visie op het leiden van een organisatie, het belang van samenwerken, ervaringen van onze stagiaire, het volgen van je dromen, de ontwikkeling van medewerkers en vitaliteit bij de OFGV.
Lees hier het sociaal jaarverslag
img

 

OFGV beoordeelt energie-audits
Onderzoek naar het totale energieverbruik in een bedrijf

Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)
In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. Daarin staat de verplichting voor grote bedrijven om een energie-audit uit te voeren. De OFGV heeft aan haar partners aangeboden namens hen de energie-audits te beoordelen. De eerste partners hebben deze taak al aan de OFGV overgedragen.
Wat is een energie audit? Klik hier
Toezichthouders aan het werk
VOOR EEN SCHONE EN VEILIGE LEEFOMGEVING
Toezicht en Handhaving is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de OFGV waarmee wij zorgen voor een schone en veilige leefomgeving. Deze werkzaamheden voeren wij uit met onze samenwerkingspartners zoals onder andere politie, brandweer, waterschap en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Een greep uit de werkzaamheden van de laatste tijd: 
img
Midden-Nederland
Overtredingen bij controle natuurwetgeving
Lees hier meer

 

img
Almere
Toezicht Hardshockfestival Almere
Lees hier meer

 

img
Almere
Illegale lozing geconstateerd op een naastgelegen sloot
Lees hier meer
Nieuwkomers in Ambtelijk Omgevingsoverleg Flevoland (AOO)
In het Ambtelijk Omgevingsoverleg Flevoland (AOO) maken Flevolandse overheden inclusief politie, justitie, waterschap en een aantal Rijkspartners, samenwerkingsafspraken over de uitvoering van VTH-taken in het omgevingsrecht. Namens de OFGV zitten er vanaf april 2016 twee nieuwe gezichten aan tafel: Olaf Deems als deelnemer en Marcel Sman als secretaris.
Lees hier wat er in het AOO is besproken

 

img
Ascert ondersteunt
OPLEIDING ASBEST
Het OFGV Kenniscentrum biedt de opleiding Asbest aan. Deze opleiding voldoet aan zowel de eisen gesteld uit de CRKBO als de certificatieschema’s van Ascert. Ascert is een stichting die expert is in het ontwikkelen en opstellen van eisen aan instanties die asbest-opleidingen aanbieden.
Meer lezen over werkwijze Ascert
img
Start module Bodem & Water
ONDERDEEL HBO OMGEVINGSKUNDE
Het Kenniscentrum OFGV start op 6 oktober 2016 met de HBO-module Bodem & Water. Deze module is onderdeel van de opleiding Omgevingskunde. De opleiding is op maat gemaakt voor de VTH-medewerker, dus ingericht naar de praktijk en aansluitend op de kwaliteitscriteria 2.1.
Meer lezen over deze opleiding? Klik hier!
Juni
16
Geef je op!

 

Jaarlijkse Handhaversdag 2016 in Naarden
Op donderdag 16 juni organiseert de OFGV bij Het Arsenaal in Naarden de jaarlijkse Handhaversdag: een WABO-brede netwerkdag voor en door vergunningverleners, toezichthouders en handhavers
Bekijk hier het programma.

 

img
Invoering Omgevingswet
UITGESTELD TOT 2019
Niet langer geldt 2018 als invoeringsjaar van de Omgevingswet, maar 2019. In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) dat de inwerkingtreding is verschoven naar begin 2019.
Lees meer hierover
img
OFGV NIEUWSFLITS 14
Juni 2016 • Copyright © OFGV • Botter 14-15
Postbus 2341 • 8203 AH Lelystad
T 088 6333 00 • info@ofgv.nl ofgv.nl
img img img
Voor de webversie klik hier
Geef je op voor de OFGV nieuwsbrief

 

Registreer hier