img

 

 
Nieuwsflits 19 OFGV • 2017
img
Geslaagde Handhavingsestafette 2017  
In Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Van 27 september tot en met 4 oktober vond in zowel Flevoland als Gooi en Vechtstreek de Handhavings-estafette plaats. Tijdens deze estafette is door de diverse instanties intensief samengewerkt aan 18 projecten.

De samenwerking verliep prima waarbij over en weer goede ervaringen zijn opgedaan. Deze editie deden voor het eerst ook omringende omgevingsdiensten met de handhavingsestafette mee: de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de RUD NHN en de RUD Utrecht.
Lees meer over de resultaten
JS Bin JS Bin JS Bin
Kennisuitwisseling tijdens Landelijke Vuurwerkdag
Utrecht 3 oktober
Het afsteken van vuurwerk door consumenten en tijdens evenementen is meer dan ooit onderwerp van maatschappelijke discussies. Tijdens de Landelijke Vuurwerkdag op 3 oktober in Utrecht spraken vergunningverleners en toezichthouders van omgevingsdiensten en provincies hierover.

Als input voor de discussie gaf de OFGV een presentatie over de uniforme wijze van handhaving rondom het opstellen en afsteken van vuurwerk bij evenementen en de opslag en verkoop van consumentenverkoop. Deze interactieve dag is georganiseerd door InfoMil en de Landelijke Werkgroep Vuurwerk.
img
Steunpunt OFGV in Elburg asbestvrij
Plaatsing nieuw dak
Eind september is er een nieuw dak geplaatst op het steunpunt van de OFGV in Elburg. Dit is de laatste actie met betrekking tot de asbestsanering op dit steunpunt. Met het plaatsen van het dak is het steunpunt nu volledig asbestvrij.
img
Kennisdag Omgevingswet
Deelname 80 ambtenaren van de 6 Flevolandse gemeenten
De Omgevingswet: iedereen is zich aan het oriënteren en voorbereiden op de veranderingen die deze wet met zich meebrengt. Zo ook in Flevoland. In dit kader vond op 19 september de eerste Kennisdag Ketensamenwerking Omgevingswet Flevoland plaats.

Zo’n 80 ambtenaren van de 6 Flevolandse gemeenten, provincie, brandweer, GGD, Rijkswaterstaat, waterschap en de OFGV hebben met elkaar van gedachten gewisseld over samenwerken onder de Omgevingswet en de betekenis daarvan voor het dagelijkse werk.
  
Er zijn leuke ideeën opgehaald en nieuwe contacten gelegd. Deze dag heeft een goede basis gelegd voor de samenwerking tussen de overheden onder de Omgevingswet in Flevoland.
Lees hier verder
img
Windplan Blauw            
65 moderne windmolens
De gemeente Dronten is betrokken bij de ontwikkeling van “Windplan Blauw”: een windpark in de noordwesthoek van Oostelijk Flevoland. De OFGV adviseert en neemt namens Dronten deel aan besprekingen over dit windplan.

De huidige 74 windmolens in het gebied moeten plaats gaan maken voor 65 grotere, modernere windmolens. Na het opstellen van een Milieueffectenrapport wordt de Wabo-procedure doorlopen. Er moet onder andere rekening worden gehouden met de geplande vliegroutes vanuit vliegveld Lelystad.

Windplan Blauw in cijfers
• 74 te verwijderen windturbines
• 65 nieuwe winturbines
• Start bouw: 2020
• Totaal aantal MW: 215 MW
• Stroomopbrengst: 645 miljoen kWh
• Stroom voor circa 172.000 huishoudens
• Vermeden uitstoot: 340.000 ton CO2 
img
Geslaagde Asbestdag OFGV  
‘Omgevingsdiensten naar een hoger platform’
Geïnteresseerden vanuit heel Nederland hebben deelgenomen aan de door de OFGV georganiseerde Asbestdag. Deze dag met als thema ‘Omgevingsdiensten naar een hoger platform’ vond plaats op 21 september.

De dag was bedoeld voor ambtenaren die meer willen weten over de ontwikkelingen op het gebied van asbest en de verantwoordelijkheden bij asbestcalamiteiten. Het was een informatieve, en met circa 90 deelnemers een goed bezochte, bijeenkomst.
Lees hier verder
Zaak Pembroek gegrond verklaard  
30 augustus 2017
Een succes voor de OFGV juristen: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 30 augustus 2017 het door de gemeente Wijdemeren ingestelde hoger beroep tegen de uitspraken van de rechtbank Midden Nederland gegrond verklaard. Het ging zowel om een vergunningszaak als een handhavingszaak over het bedrijf Pembroek in Loosdrecht.
Lees meer over de zaak Pembroek 
img
Innovatieve en duurzame start- en landingsbaan Lelystad Airport  
Verlenging en verbreding landingsbaan
Lelystad Airport wordt de nieuwste vakantieluchthaven van Nederland. Aannemer Dura Vermeer verlengt en verbreedt de start- en landingsbaan.

Er wordt gebruik gemaakt van een innovatieve en milieuvriendelijke grondverbeterings- en funderingstechniek. De fundering bestaat hierbij uit kleigrond gemengd met kalk en cement. Er is in dit geval geen vergunning nodig voor een ontgronding, omdat er voor deze techniek in tegenstelling tot traditionele grondverbetering niet gegraven hoeft te worden.
Lees meer over deze milieuvriendelijke funderingstechniek
img
Zwemseizoen 2017: geen zwemmersjeuk 
1mei tot 1 oktober
Tijdens de periode van 1 mei tot 1 oktober coördineert de OFGV namens de provincie Flevoland alles rond het zwemmen in oppervlaktewater in Flevoland. Nu het zwemseizoen 2017 is afgelopen, is het tijd om de balans op te maken.

Toezichthouder Henk Groen: “Bijzonder om te melden is dat er afgelopen seizoen niet één melding is binnen gekomen van zwemmersjeuk. Zeer prettig voor de zwemmers, want dit kan enorme jeuk veroorzaken. Daarbij waren er zeer grote tegenstellingen in het weer met als gevolg relatief weinig stranddagen en minder kansen voor blauwalg om zich te ontwikkelen. Er zijn dit jaar dan ook beduidend minder maatregelen ingesteld. Voor de zwemmers positief, want dat betekent nog meer genieten van de mooie stranden die Flevoland rijk is.”
Lees meer over de ingestelde maatregelen
img
OFGV NIEUWSFLITS 19
november 2017 • Copyright © OFGV • Botter 14-15
Postbus 2341 • 8203 AH Lelystad
T 088 6333 00 • info@ofgv.nl ofgv.nl
img img img
Voor de webversie klik hier
Geef je op voor de OFGV nieuwsbrief

 

Registreer hier