ofgv header splash
 

Kennis delen en netwerken

ofgvDe OFGV vindt het van groot belang dat kennis wordt gedeeld. Daarom worden regelmatig netwerkdagen georganiseerd. ‘Kennis is macht, maar kennis delen is Kracht’ was het thema van de netwerkdag van 15 mei. Na een openingswoord van onze directeur Paul Schuurmans, namen de aanwezigen afkomstig van 14 Omgevingsdiensten deel aan diverse workshops. De reacties waren positief.

Op 3 juni vond in Lelystad een netwerkdag plaats speciaal bedoeld voor medewerkers van Office Management van Omgevingsdiensten. Deze dag werd bijgewoond door zestien medewerkers uit negen verschillende diensten. Iedereen was zeer enthousiast. “Het is goed ervaringen te delen. Opvallend is dat we enorm veel overeenkomsten hebben. Omgevingsdiensten lopen als beginnende organisaties tegen dezelfde zaken aan. Ook wel een geruststellende gedachte”.

Nieuw Algemeen Bestuur

Gemeenten en provincies zijn opdrachtgever en eigenaar van de omgevingsdienst en vormen dan ook samen het Algemeen Bestuur. De afgelopen gemeenteraadsverkiezingen hebben voor een forse verandering gezorgd in de samenstelling van zowel het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de OFGV. De nieuwe leden vindt u hier.

OFGV start HBO Opleiding Omgevingskunde

ofgv De OFGV start in september 2014 met de eerste opleiding Omgevingskunde. Dit om te kunnen voldoen aan het vereiste HBO-niveau zoals gesteld in de kwaliteitscriteria 2.1. Het doel is om voor 1 januari 2015 ongeveer 15 personen op te leiden tot ‘gekwalificeerde’ deskundigen in het domein van vergunningen, toezicht en handhaving.

Ben je in dit domein werkzaam bij een omgevingsdienst maar nog niet in het bezit van een HBO-diploma? Dan is deze opleiding van de OFGV geschikt voor jou. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan hier.

Nieuwe teamleider Bodem, Water & Natuur

ofgvVanaf 15 mei is Paloma Stam bij de OFGV aan de slag als teamleider Bodem, Water & Natuur. Hiervoor werkte zij bij de gemeente Hilversum als teamleider Horeca, Evenementen en Milieu.

 

Interne doorstromers

ofgvBij de OFGV zijn twee toezichthouders die intern zijn doorgestroomd: Jan Wellink en Sybren Abma. Jan is per 1 mei toezichthouder en handhaver Bodem I. Hij houdt zich nu bezig met toezicht op bodemsaneringen, voornamelijk voor Noord-Holland. Hij hield zich daarvoor bezig met ontgrondingen en zwemwater. Deze taken worden vanaf 2 juni uitgevoerd door Sybren Abma.

Actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwater vindt u op www.zwemwater.nl. Volg ons ook op Twitter (@Flevozwemwater) en Facebook (Zwemmen in Flevoland)

Voetbal en Veiligheid

Voor en tijdens het WK wordt de horeca in Lelystad door de OFGV gecontroleerd op brandveiligheid. Alle ondernemers hebben eerst een brief ontvangen. Henry Dopmeijer en Frank Scherphuis, toezichthouders van de OFGV, controleren vervolgens steekproefsgewijs enkele horecagelegenheden. Onder andere wordt bekeken of er wel gebruik wordt gemaakt van geïmpregneerde versieringen, of de vlaggen hoger dan 2,5 meter hangen en of de nooduitgangen en vluchtwegen veilig zijn. Een journaliste van de Flevopost was mee op controle. Lees haar verhaal.

Eenvoudig en beter

ofgvHet Rijk gaat met provincies, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties het omgevingsrecht veranderen. Het duurt nog even voordat de Omgevingswet in werking treedt. Maar op basis van de huidige wetgeving kan nu al in de geest van de Omgevingswet worden gewerkt. Het project “Nu al Eenvoudig Beter” laat zien hoe.

Voor dit project zijn zowel de voorzitter van ons Dagelijks Bestuur, Jop Fackeldey, alsook onze directeur, Paul Schuurmans, geïnterviewd. (Op de foto hiernaast.)
Benieuwd? Klik op volgende links: Interview Job Fackeldey Interview Paul Schuurmans

Verbinden en Ondernemen

De OFGV kernwaarden ‘Verbinden’ en ‘Ondernemen’ zijn de uitkomsten van een gezamenlijk cultuurtraject binnen de OFGV. Er is bewust gekozen voor werkwoorden. Tijdens het eerste jaar van de OFGV is gezamenlijk gezocht naar de gewenste OFGV cultuur en de daarbij behorende kernwaarden. Waar staan we voor? Waar willen we naar toe? Wat hebben we daarvoor nodig? Het zijn vragen waarover uitgebreid is gesproken en nagedacht.

Het cultuurtraject is onlangs afgesloten met een medewerkersbijeenkomst waarin de kernwaarden Verbinden en Ondernemen zijn gepresenteerd. De komende periode gaan we als OFGV organisatie verder inhoud geven aan deze kernwaarden.

Handhavingsplan IJsselmeergebied

ofgvHet handhavingsplan voor het IJsselmeergebied is recent gereedgekomen. Dit plan beschrijft de wijze waarop het bevoegd gezag, samen met alle handhavende organisaties en instellingen, zorgdraagt voor het naleven van de regelgeving voor de bescherming van natuur in het IJsselmeergebied. De provincie Flevoland heeft vanwege haar centrale ligging een regierol gehad in het opstellen van het handhavingsplan en speelt een coördinerende rol spelen bij de uitvoering van toezicht en handhaving in het IJsselmeergebied.


Nieuwsflits 5 • juni 2014 • Copyright © 2014 OFGV • Voor de webversie klik hier
Botter 14-15 • Postbus 2341 • 8203 AH Lelystad • T 088 6333 00 • E info@ofgv.nl • W ofgv.nl