img

 

 
Nieuwsflits 21 OFGV • 2018
img
Klaar voor de toekomst
Uitreiking certificaten Omgevingskunde
Om de rol als adviseur en handhaver goed te kunnen blijven vervullen investeert de OFGV in scholing van onder andere de eigen medewerkers. Zo hebben 4 OFGV medewerkers onlangs de module Energie, onderdeel van de opleiding Omgevingskunde gevolgd. Hun harde werken is op 1 februari 2018 beloond. Op deze dag mochten zij hun certificaat in ontvangst nemen. Gefeliciteerd!

De opleiding Omgevingskunde op HBO niveau is een vierjarige maatwerkopleiding ontwikkeld door de OFGV in samenwerking met Van Hall Larenstein en Avans+. 
Lees meer over de opleiding Omgevingskunde
Wilt u onze Nieuwsflits (blijven) ontvangen?
Dan hebben wij uw toestemming nodig
Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en worden de regels rondom het gebruik van persoonsgegevens nog strenger. Dit heeft gevolgen voor de Nieuwsflits OFGV die per e-mail aan u verstuurd wordt. Iedere ontvanger moet op basis van de nieuwe wetgeving eerst toestemming geven voordat wij als OFGV de nieuwsbrief naar u toe mogen sturen.

Omdat de OFGV online privacy zeer belangrijk vindt, vragen wij u expliciet naar uw toestemming. Geeft u geen toestemming, dan zijn wij wettelijk verplicht u van de verzendlijst te halen.  
Klik hier om toestemming te geven
img
Informeren nieuwe bestuurders 
OFGV bulletin en langs bij Raden en Staten
Met de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug treden er nieuwe gemeenteraden en bestuurders aan. Er komen veel nieuwe gezichten voorbij en er zijn waarschijnlijk veel nieuwe vragen. Om de nieuwe bestuurders te informeren is er in opdracht van het bestuur een ‘overdrachtsdossier OFGV 2013- 2018’ opgesteld. Om dit toegankelijk te maken voor iedereen is het uitgebracht in de vorm van een krant: OFGV bulletin 2013-2018.            
Lees de krant hier
OFGV langs bij Raden en Staten 
Op 4 april heeft adjunct-directeur Femke Plat samen met accounthouder Henk van Someren uitleg gegeven over de werkzaamheden van de OFGV bij een centrale bijeenkomst voor de gemeenten Hilversum, Weesp, Wijdemeren en Gooise Meren. Op 26 april informeert de OFGV de gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en Huizen.
img
Geslaagde regionale Bodemdag Midden-Nederland 2018
22-2-2018 
Op donderdag 22 februari organiseerden de RUD Utrecht, Politie Midden-Nederland, OFGV, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) en RWS-Bodem+ een regionale Bodemdag in Lelystad. Generaal Jan van den Bos van ILenT verzorgde het openingswoord: ‘De Inspectie Leefomgeving en Transport ontvangt graag signalen over knelpunten zodat we samen kunnen zorgen voor een schone en gezonde bodem.’ ’Het was een geslaagde dag met ongeveer 80 deelnemers.
Lees verder voor een verslag van de Bodemdag
img
Kennismiddag bestuurlijke afwegingsruimte Omgevingswet  
19-2-2018
Circa 60 collega’s van diverse Flevolandse instanties waaronder gemeenten, OFGV, waterschap, GGD en brandweer kwamen op maandag 19 februari in het Agora in Lelystad bijeen om te praten en te discussiëren over de bestuurlijke afwegingsruimte onder de Omgevingswet.
Paul Pestman van het Programma Eenvoudig Beter lichtte deze middag toe waar die bestuurlijke ruimte zit. Deze kennismiddag is georganiseerd door het Platform Omgevingswet Flevoland.             
Lees meer over deze kennismiddag
img
Mini-bestuursconferentie OFGV
7-2-2018
Op woensdag 7 februari vond een mini-bestuursconferentie van de OFGV plaats in Natuurpark Lelystad. Ter gelegenheid van de laatste OFGV Algemeen Bestuursvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kreeg deze vergadering dit extra tintje.
Lees meer over de mini-bestuursconferentie
Oud-minister Sybilla Dekker geeft in haar speciaal voor deze gelegenheid opgenomen videoboodschap aan: ‘Heb het niet alleen over bedrijfsvoering en geld, maar heb het met de omgevingsdienst over de inhoud van het werk en wie welke rol daarin kan spelen.’
Videoboodschap oud-minister Sybilla Dekker
Investeren in de toekomst
Nog eens 5 trainees bij de OFGV
In 2017 is de OFGV gestart met een tweejarig traineeprogramma voor 4 trainees asbest en wabo. Dit jaar geven we hier een vervolg aan in de vorm van nog eens 5 trainees. Dit keer op meerdere vakgebieden: bodem, asbest, Omgevingswet, HRM en juridisch. Op deze manier zorgt de OFGV ook in de toekomst voor kwalitatief goede medewerkers.
Juridische successen 
De OFGV heeft onlangs in samenwerking met 2 opdrachtgevers mooie juridische successen behaald in zowel de zaak Jachthaven Naarden (Gooise Meren) als de zaak Pembroek (Wijdemeren). In beide zaken oordeelde de Raad van State ten gunste van de gemeenten.
Lees verder
img
OFGV NIEUWSFLITS 21
April 2018 • Copyright © OFGV • Botter 14-15
Postbus 2341 • 8203 AH Lelystad
T 088 6333 000 • info@ofgv.nlofgv.nl
img img img
Voor de webversie klik hier
Geef je op voor de OFGV nieuwsbrief

 

Registreer hier