img

 

 
Nieuwsflits 20 OFGV • 2018
img
Vernieuwing OFGV website
ofgv.nl
De OFGV blijft investeren in het zo goed en tijdig mogelijk informeren van onze doelgroepen. Denk dan aan onze (samenwerkings)partners, inwoners en bedrijven. Om de diverse doelgroepen nog beter van dienst te kunnen zijn, is onlangs de website www.ofgv.nl vernieuwd. Deze site voldoet waar mogelijk aan de door de overheid gestelde eisen. De site is daarnaast toegankelijk voor en bedient diverse doelgroepen (inwoners, bedrijven en overheden). Dit maakt het mogelijk om informatie meer doelgroepsgewijs aan te bieden. Daarbij is hij goed te raadplegen en leesbaar op verschillende apparaten zoals een computer, tablet en smartphone.

Deze website is een groeimodel. Dit betekent dat gedurende 2018 de site verder wordt uitgebreid en aangevuld. Denk dan aan het verbeteren en nog meer digitaal en klantvriendelijk aanbieden van formulieren. Mocht u informatie missen, stuur dan een e-mail naar communicatie@ofgv.nl.
Een kijkje nemen? Klik hier
JS Bin JS Bin JS Bin
img
Interview met Paul Schuurmans in ROm magazine
Dubbelinterview met Sarah Ros van het Stedennetwerk G32 
Paul Schuurmans, directeur OFGV, heeft samen met bestuursadviseur Sarah Ros van het Stedennetwerk G32 meegewerkt aan een interview voor vakblad ROm. Een van de belangrijkste conclusies uit het dubbelinterview was dat omgevingsdiensten moeten transformeren van toetsende milieudiensten naar proactieve organisaties die een verbindende rol vervullen tussen sectoren. Om deze nieuwe rol optimaal te kunnen oppakken, zijn naast een cultuurverandering en nieuwe competenties een ruimer mandaat vereist.
Lees hier het volledige artikel
img
Controles vuurwerkverkooppunten 
December 2017
De toezichthouders van de OFGV hebben in december 2017 weer alle vuurwerkverkooplocaties in zowel Flevoland als Gooi en Vechtstreek gecontroleerd. Er is bekeken of ondernemers zich aan de voorschriften uit het Vuurwerkbesluit hebben gehouden.
Bij deze controles is goed samengewerkt met de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In totaal zijn eind 2017 zo’n 100 controles uitgevoerd. Geconstateerd kan worden dat men zich over het algemeen goed aan de voorschriften heeft gehouden. Er zijn dan ook weinig overtredingen geconstateerd. 
Lees meer over de resultaten
img
Ondertekening regionale energiestrategie
Werken aan een energieneutrale regio
De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek hebben het ambitieuze plan omarmd om samen met verschillende stakeholders (bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, energiecoöperaties, netbeheerders, omgevingsdienst en raadsleden) te werken aan een energieneutrale regio. Het eerste resultaat van deze samenwerking is het document “Regionale Energiestrategie Gooi en Vechtstreek”.
Lees meer over het document
img
Handhavingsactie Bliksem Dronten
1 en 2 november 2017
Op 1 en 2 november 2017 hebben toezichthouders van de OFGV deelgenomen aan de actie Bliksem in de gemeente Dronten. Dit is een handhavingsproject wat tweemaal per jaar wordt uitgevoerd en waarbij met verschillende ketenpartners onaangekondigde bezoeken aan bedrijven worden gebracht. Doel hiervan is inzicht krijgen in de aanwezige bedrijven en het bevorderen van de naleving van regels. Dit keer liepen de burgemeester van Dronten en verschillende raadsleden mee.
img
Opening De Passage Dronten
December 2017
In december 2017 is De Passage, een nieuwe weg in Dronten naast de bestaande Dronterringweg, geopend. De Passage is een gezamenlijk project van de provincie Flevoland en de gemeente Dronten. De OFGV is door de ontgronding en toepassing van grond en bouwstoffen betrokken geweest in het voortraject en heeft tijdens de aanleg toezicht gehouden.
Lees meer over de duurzame aspecten van De Passage
Miniconferentie
Tijdens AB vergadering 7 februari
Op 7 februari 2018 vindt de laatste vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) plaats in de huidige samenstelling. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is het vrijwel zeker dat een volgende vergadering in een gewijzigde samenstelling plaatsvindt. Het Dagelijks Bestuur (DB) wil bij dit feit stilstaan en er extra aandacht aan besteden. In dit kader is de vergadering van februari ‘opgewaardeerd’ tot een miniconferentie. De conferentie wordt gehouden op 7 februari vanaf 13.00 uur. Naast alle AB-leden zijn ook alle gemeente-, provinciesecretarissen en directeuren uitgenodigd.
Voorbereidingen op de Omgevingswet gaan door!
Het verschuiven van de invoeringsdatum van de Omgevingswet naar 1 januari 2021 betekent niet dat de voorbereidingen stoppen of vertragen. De OFGV gaat door met de voorbereidende werkzaamheden. Met een interne werkgroep wordt onder andere gewerkt aan informatiemanagement, het opleiden en informeren van medewerkers en het verkennen van de bestuurlijke afwegingsruimte op milieuonderwerpen.
Lees meer over de regionale platforms en de voorbereidingen op het DSO
img
OFGV NIEUWSFLITS 20
Januari 2018 • Copyright © OFGV • Botter 14-15
Postbus 2341 • 8203 AH Lelystad
T 088 6333 000 • info@ofgv.nl ofgv.nl
img img img
Voor de webversie klik hier
Geef je op voor de OFGV nieuwsbrief

 

Registreer hier