img

 

 
Nieuwsflits 18 OFGV • 2017
img
Oproep aan alle bootbezitters  
Niet aanmeren in Natura 2000 gebieden
Diverse instanties waaronder de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), de politie en Rijkswaterstaat roepen bootbezitters op om niet aan te meren op afgesloten gebieden in de Randmeren. Aanleiding is een toename van het aantal overtredingen.
Lees hierover verder
JS Bin JS Bin JS Bin
‘Learning on the job’
LEERMEESTER EN LEERLING IN HET GILDEMODEL
‘Learning on the job’ is een trend die past bij het opleiden van de toekomst. De OFGV is ervan overtuigd dat leren in de praktijk volgens het zogenaamde Gildemodel essentieel is voor de borging van kennis, ervaring en daarmee kwaliteit in onze branche. Toezichthouder bij de OFGV Eisbert Lok en trainee Daniëlle Riezebos werken op deze manier samen. Door mee te draaien met Eisbert kan Daniëlle praktijk gestuurd leren.
Lees meer over de werkdag van Eisbert en Daniëlle
img
Transportcontrole Dronten
25 afvaltransporten gecontroleerd
In juni hebben toezichthouders van de OFGV samen met milieuagenten uit Dronten, Urk en Emmeloord een transportcontrole uitgevoerd bij het steunpunt van de provincie Flevoland in Dronten. Tijdens de controle zijn 25 afvaltransporten gecontroleerd. Bij ongeveer 20 ervan zijn overtredingen geconstateerd. Dit maakt deze controle meer dan zinvol.
Lees meer over de transportcontrole
img
Op zoek naar een stage?
Maak kennis met onze OFGV’ers!
De OFGV draagt graag bij aan de ontwikkeling van jonge mensen en de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Daarom werken we graag met stagiairs. Sinds kort bieden we niet alleen stageopdrachten aan, maar ook stagebegeleiders. We laten potentiële stagiairs via onze website en social media kennis maken met de vakmensen van de OFGV: ‘Op zoek naar een stage? Maak kennis met…!’
Bekijk alle actuele stages en onze stagebegeleiders bij de OFGV
Evaluatie routes gevaarlijke stoffen  
Hilversum, Gooise Meren, Laren, Huizen, Blaricum en Weesp
In het kader van het programma Impuls Omgevingsveiligheid heeft de OFGV in samenwerking met gemeenten Hilversum, Gooise Meren, Laren, Huizen, Blaricum, Weesp, de Veiligheidsregio en het adviesbureau Antea de routes voor het verplaatsen van gevaarlijke stoffen in deze gemeenten geëvalueerd. Er is onderzocht of zich wijzigingen hebben voorgedaan die er toe leiden dat deze routes moeten worden gewijzigd, ingetrokken of juist moeten worden ingesteld. Op basis van het evaluatierapport kunnen de gemeenten een keuze maken over de routes voor het verplaatsen van gevaarlijke stoffen.
img
Geslaagde Handhaversdag 2017  
Heldere kijk op handhaving door samenwerking
Op donderdag 15 juni organiseerde de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) de Handhaversdag VTH-breed: een netwerkdag met Handhavers Milieu, Bouw en Ruimtelijk Ordening, brandweer, politie en het waterschap. Burgemeester Weerwind van Almere opende de dag met ongeveer 85 deelnemers. De Handhaversdag met onder andere de onderwerpen de nieuwe wet Kwaliteitsborging, handhaven met behulp van drones en de Omgevingswet vond plaats in het Eksternest in Almere.
Lees hier verder
img
Geluidbelastingkaarten Gooise Meren en Weesp 
OFGV coördineerde opstellen geluidskaarten
De OFGV heeft voor de gemeenten Gooise Meren en Weesp het opstellen van de EU geluidbelastingkaarten 2016 gecoördineerd. De geluidbelastingkaarten geven inzicht in de geluidbelasting die in 2016 werd veroorzaakt door (spoor)wegverkeer, industrie en luchtvaartverkeer. Doel van deze geluidkaarten is om de inwoners van de gemeenten op de hoogte te brengen van de geluidsituatie in 2016. De geluidbelastingkaarten worden binnenkort vastgesteld door de colleges van burgemeester en wethouders van deze gemeenten.
Lees hier verder
img
Ontwikkeling windpark Zeewolde
De wind van voren
In 2016 is door de Ontwikkelvereniging Zeewolde het initiatief genomen om te komen tot een nieuw windpark in de gemeente Zeewolde. De OFGV heeft het milieudeel van de vergunningsaanvraag beoordeeld en advies uitgebracht aan de gemeente Zeewolde. Het gaat dan onder andere over de aspecten geluidsbelasting, slagschaduw en externe veiligheid.
Lees meer over de ontwikkeling van windpark Zeewolde
img
Uitreiking certificaten Omgevingskunde
Module Bodem en Water
Op donderdag 20 april 2017 hebben alle deelnemers aan de module Bodem en water, onderdeel van de opleiding Omgevingskunde op HBO niveau, hun certificaat in ontvangst mogen nemen. De studenten zijn geslaagd met goede resultaten. De opleiding Omgevingskunde op HBO niveau is een vierjarige maatwerkopleiding ontwikkeld door de OFGV in samenwerking met Van Hall Larenstein en Avans+.
Lees meer over de opleiding Omgevingskunde
Overtredingen bij toezicht gevaarlijke stoffen 
Kans op onbeheersbare situaties bij calamiteiten
De OFGV voert regelmatig controles uit bij bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan en/of werken met gevaarlijke stoffen. Om bij calamiteiten onbeheersbare situaties te voorkomen is het belangrijk dat de voorschriften voor de opslag van en het werken met gevaarlijke stoffen worden nageleefd. Helaas worden bij de controles geregeld overtredingen geconstateerd. Het is en blijft voor de OFGV daarom belangrijk om hier bij toezicht voldoende aandacht aan te besteden.
Lees meer over de soorten overtredingen
img
Informatiebijeenkomst strandbeheerders
Informeren, afstemmen en ontmoeten
Vlak na de start van het officiële zwemseizoen heeft de OFGV op donderdagochtend 11 mei een informatiebijeenkomst voor alle strandbeheerders in Flevoland georganiseerd. Tijdens deze leerzame bijeenkomst kwamen de aanwezigen met elkaar in contact over het gezamenlijke doel om het zwemseizoen 2017 voor de bezoekers zo hygiënisch en veilig mogelijk te laten verlopen. Een mooie start van een hopelijk prachtig zwemseizoen!
img
OFGV NIEUWSFLITS 18
Juli 2017 • Copyright © OFGV • Botter 14-15
Postbus 2341 • 8203 AH Lelystad
T 088 6333 00 • info@ofgv.nl ofgv.nl
img img img
Voor de webversie klik hier
Geef je op voor de OFGV nieuwsbrief

 

Registreer hier