img

 

 
Nieuwsflits 17 OFGV • 2017
img
OFGV wil naleefgedrag asbestsloop verbeteren
DOOR GERICHTE VOORLICHTING EN STRIKTE HANDHAVING
In de afgelopen maanden is verschillende malen geconstateerd dat een asbestsloop niet door een gecertificeerd bedrijf wordt gedaan. Door onkunde van het bedrijf wordt het asbest niet op de juiste manier verwijderd en ontstaat een groot risico op het vrijkomen van asbestvezels in de omgeving. Door gerichte voorlichting en strikte handhaving wil de OFGV het naleefgedrag verbeteren.
Lees meer over handhaving van asbestsloop
JS Bin JS Bin JS Bin
img
Nieuwe website Kenniscentrum OFGV
kenniscentrum.ofgv.nl
Het Kenniscentrum OFGV startte in 2013 met 16 opleidingen en 1 netwerkdag. In 2016 waren dat maar liefst 70 opleidingen en 3 netwerkdagen. Hoog tijd voor een professioneel middel om dit brede aanbod goed te kunnen presenteren. Het resultaat is een nieuwe website.
Bekijk het actuele cursusaanbod van Kenniscentrum OFGV
img
Boten OFGV officieel in gebruik genomen
Maandag 27 maart
Op maandag 27 maart zijn twee boten van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) officieel in gebruik genomen. De heer Rijsberman (gedeputeerde provincie Flevoland) en de heer Schuurmans (directeur OFGV) hebben de boten traditie getrouw gedoopt. Niet zoals gebruikelijk door het stukslaan van een fles champagne, maar op een meer natuurvriendelijke manier met water.
Lees meer over de nieuwe boten van de OFGV
img
Zwemwaterseizoen 2017
32 officiële zwemwaterlocaties vastgesteld
Nog heel even en dan start het zwemseizoen weer. Tijdens deze periode van 1 mei tot 1 oktober coördineert de OFGV namens de provincie Flevoland alles rond het zwemmen in oppervlaktewater in Flevoland. Het college van Gedeputeerde Staten heeft inmiddels voor 2017 de officiële zwemwaterlocaties in Flevoland vastgesteld.
Lees hier op welke locaties het zwemwater regelmatig wordt gecontroleerd
Jaarlijkse Handhaversdag OFGV komt er weer aan
Donderdag 15 juni in Almere
Op donderdag 15 juni organiseert de OFGV de jaarlijkse Handhaversdag: een WABO-brede netwerkdag voor en door vergunningverleners, toezichthouders en handhavers. Dit jaar vindt de Handhaversdag plaats bij Het Eksternest in Almere. Wilt u deelnemen aan deze dag? Meld u dan snel aan!
Meer informatie en aanmelden
Marker Wadden: nieuwe eilandengroep in Markermeer
OFGV DRAAGT BIJ AAN MEER GEVARIEERDE NATUUR
De Marker Wadden zijn 5 natuureilanden die de komende jaren in stappen worden ontwikkeld in het Markermeer. De eilanden met een totale grootte van circa 1.000 ha moeten ervoor zorgen dat de natuur in het Markermeer gevarieerder wordt. En is nu al gelukt: op enkele plekken staat moerasandijvie, een zeldzame plant die alleen voorkomt op nieuw opgespoten bodem.
De OFGV speelde al een rol op het gebied van handhaving in dit Natura 2000 gebied en houdt nu ook toezicht op de naleving van de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming bij de aanleg van de Marker Wadden. 
img
De Week van Huizen Klimaatbewust
OFGV NEEMT DEEL AAN KLIMAATDEBAT MET SCHOLENGEMEENSCHAP HUIZERMAAT
In de week van 18 t/m 25 maart vond in Huizen ‘de week van Huizen Klimaatbewust’ plaats. Tijdens deze week is samen met inwoners, scholen, bedrijven en organisaties nagedacht over een duurzame toekomst. Op woensdagmiddag 22 maart organiseerde Scholengemeenschap Huizermaat een klimaatdebat waaraan ook deskundigen van de OFGV deelnamen. Er werd onder andere gedebatteerd over windmolens in het Gooimeer, een autovrije zone in Huizen en een vleestax.
Goed voorbereid op de Omgevingswet
CURSUS VOOR ALLE OFGV’ERS EN SAMENWERKING MET DE PARTNERS
Bij de OFGV zijn we vanuit passie voor het vak aan de slag gegaan met de Omgevingswet. We informeren onze eigen medewerkers: iedereen volgt voor de zomer de Basiscursus Omgevingswet. Ook investeren we in de samenwerking met onze partners en ketenpartners door projectleiders Omgevingswet te spreken en pilots aan te bieden.
Lees meer over de Omgevingswet
Ondersteuning OFGV bij provinciebrede bodemkwaliteitskaart
VAN 7 KAARTEN NAAR 1 GEZAMENLIJKE KAART
De provincie Flevoland en de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde willen met ondersteuning van de OFGV een provinciebrede bodemkwaliteitskaart opstellen. Dit draagt bij aan een verdere uniformering en vereenvoudiging van het grondverzet binnen Flevoland. Ook past het bij de voorgenomen overdracht van bodemtaken en verantwoordelijkheden bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Van 7 kaarten naar 1 kaart
img
Nieuwe modules HBO Omgevingskunde
PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING DIE AANSLUIT BIJ DE DAGELIJKSE WERKZAAMHEDEN
Samen met en in opdracht van de OFGV hebben Avans+ en Hogeschool Van Hall Larenstein een maatwerkopleiding ontwikkeld voor omgevingsdiensten: Omgevingskunde op HBO-niveau. In september 2017 start de module Energie waarin energiebesparing bij bedrijven behandeld wordt. De module Omgevingswet start in januari 2018.
Meer informatie en aanmelden
Evaluatie OFGV
HOE DOET HET OFGV HET?
In de afgelopen maanden is op verzoek van het OFGV-bestuur een evaluatie gehouden naar het algemeen functioneren van de OFGV. De conceptrapportage is inmiddels geleverd en vaststelling in het bestuur staat voor de deur. In de evaluatie zijn alle AB-leden en een aantal klanten/bedrijven geïnterviewd. OFGV-medewerkers en de ambtelijk opdrachtgevers zijn geënquêteerd. De evaluatie is bedoeld om in beeld te brengen ‘hoe de OFGV het doet’ op het gebied van kwaliteit, kostenefficiëntie en level playing field.
Lees meer over de resultaten
img
Geluidsanering in Weesp
180 WONINGEN
De OFGV verzorgt voor gemeente Weesp de geluidsanering van 180 woningen. Het gaat om geluid vanwege wegverkeer. De 180 woningen zijn opgedeeld in vier geluidsaneringsprogramma’s. Inmiddels hebben twee geluidsaneringsprogramma’s ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen tegen ingediend. Ze worden ter vaststelling aangeboden aan het ministerie van I&M en vervolgens wordt onderzoek gedaan naar de noodzaak om maatregelen aan de betreffende gevels te treffen. Dit hangt af van de geluidbelasting in de woningen: daar waar geluidwerende maatregelen nodig zijn, worden deze getroffen.
img
Een werkdag bij de OFGV
JOLANDA KOOGJE • VERGUNNINGVERLENER
‘Mijn werkdag bij de OFGV is geslaagd als het druk, lekker hectisch maar wel onder controle is en ik er plezier in heb gehad om mijn vergunning voor een vuurwerk of helikopter evenement goed af te ronden.’
img
OFGV NIEUWSFLITS 17
April 2017 • Copyright © OFGV • Botter 14-15
Postbus 2341 • 8203 AH Lelystad
T 088 6333 00 • info@ofgv.nl ofgv.nl
img img img
Voor de webversie klik hier
Geef je op voor de OFGV nieuwsbrief

 

Registreer hier