ofgv header splash
 
Samenwerken is slim en maakt sterk
ofgv

Het Kenniscentrum van de OFGV biedt een gevarieerd cursus- en opleidingsprogramma aan. In juni 2015 is de OFGV gestart met het opleiden van FUMO medewerkers op locatie (FUMO in Grou). In totaal hebben 80 deelnemers de cursus 3e tranche activiteitenbesluit gevolgd en succesvol afgerond.

Marinus van der Wal, directeur FUMO: “Samenwerken is slim omdat je gebruik maakt van bestaande expertise van een collega Omgevingsdienst. Aangezien we als Omgevingsdiensten allemaal moeten voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen weet je dat er een goede kwaliteit wordt geboden. Waarom dan geen gebruik maken van de diensten van je collega. De samenwerking verloopt zeer voorspoedig.

 

Voordeel van het geheel is dat het een kant en klare opzet is waarbij de samenwerking zich niet beperkt tot deze twee partijen. We pleiten ervoor dit breder op te pakken zodat we straks landelijk gezien beschikken over goed opgeleide medewerkers. Dit maakt de onderlinge samenwerking en ondersteuning ook een stuk gemakkelijker. Voor de FUMO betekent het dat we goed opgeleide mensen krijgen, die kunnen voldoen aan gestelde criteria. Kortom het is slim en maakt sterker.”

Lees verder >>

Kwaliteitsslag einddossiers door ‘Summerschool’

We hebben bij de OFGV de zomer nuttig besteed door het organiseren van een ‘Summerschool’. Tijdens deze zomerse workshops is er hard gewerkt aan het verder op orde krijgen van de einddossiers voor onze partners. Het resultaat: heldere afspraken en duidelijkheid over de inhoud van de bij de partners aan te leveren einddossiers.

Schema
De OFGV hanteert drie uitgangspunten als het gaat om dossieruitwisseling en archivering: eenduidigheid, alles digitaal en geen archief-functie. Het complexe proces van dossieruitwisseling en archivering is in onderstaand schema weergegeven.

ofgv

Lees verder >>

OFGV biedt bestuurders stage aan

Afgelopen zomer hebben we verschillende bestuurders mogen ontvangen voor een stage bij de OFGV. Een dag stagelopen is door Paul Schuurmans, directeur van de OFGV, aangeboden aan de bestuurders. Stagelopen biedt de bestuurders de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in de taken en werkwijze van de OFGV. Daarnaast kunnen bestuurders kennismaken met enkele OFGV medewerkers en zo meer te weten komen over hun vakmanschap en het enthousiasme waarmee ze hun taak vervullen.

 
Stageverslagen
Wethouder Huis Almere
: ‘Fijn om informatie te krijgen over actuele zaken.’
Lees verder >>

Wethouder Vis Dronten: ‘Het programma was erg informerend. Ik heb gezien dat er met veel inzet gewerkt wordt bij de OFGV.’
Lees verder >>

Wethouder Tuning Weesp: ‘Ik waardeer dat de OFGV de gemeente Weesp ziet als interne partner in de samenwerking. De OFGV combineert op deze wijze haar professionaliteit met lokale gebiedskennis.’
Lees verder >>

Gedeputeerde Stuivenberg provincie Flevoland: ‘Leuk om kennis te maken met de medewerkers van de OFGV. Ik heb tijdens de stage gemerkt dat de OFGV’ers over veel gebiedskennis beschikken.’
Lees verder >>
Tweede module opleiding Omgevingskunde is gestart
ofgv

Avans+ heeft opdracht gekregen om samen met Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) de eerste opleiding Omgevingskunde op hbo-niveau te ontwikkelen en te verzorgen. De opleiding is op maat gemaakt voor de VTH-medewerker, dus ingericht naar de praktijk en aansluitend op de kwaliteitscriteria 2.1.

In september 2014 is deze opleiding gestart als pilot met de module ‘Ketentoezicht’. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) gaat nu ook vervolgmodules aanbieden aan medewerkers en externen. Module 2 ‘Programmatisch en risico-gestuurd handhaven’ is op donderdag 3 september gestart.

Lees verder >>

 
Geslaagde handhaversdag

Op donderdag 25 juni organiseerde de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) de handhaversdag VTH-breed: een netwerkdag met Handhavers Milieu, Bouw en Ruimtelijk Ordening, brandweer, politie en het waterschap. De handhaversdag met ongeveer negentig deelnemers vond plaats in het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere asbest, XTC-labs en de Omgevingswet.Lees verder >>

Zwemseizoen 2015: veel mooie zwemdagen

Tijdens de periode van 1 mei tot 1 oktober coördineert de OFGV namens de provincie Flevoland alles rond het zwemmen in oppervlaktewater in Flevoland. Nu het zwemseizoen bijna is afgelopen, is het tijd om de balans op te maken. Toezichthouder Henk Groen: ‘We hebben dit jaar een goed zwemseizoen gehad met veel mooie zwemdagen verspreid over een langdurige periode. Gelukkig hebben zich geen opvallende incidenten of problemen rondom het zwemwater in Flevoland voorgedaan. Het zwemwater was bij bijna alle officiële zwemlocaties bacteriologisch gezien van een uitstekende kwaliteit.’

Ingestelde maatregelen
Voor blauwalg heeft de OFGV in 2015 negen waarschuwingen en drie negatieve zwemadviezen ingesteld. Voor zwemmersjeuk waren twee waarschuwingen nodig tijdens dit zwemseizoen. De OFGV heeft geen maatregelen in hoeven stellen met betrekking tot bacteriologische zaken.

ibis-ofgv
Schakeldag 25 juni Utrecht

Op donderdag 25 juni vond de Schakeldag 2015 met als thema Omgevingswet plaats in Utrecht. De Schakeldag werd georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Verschillende OFGV’ers waren hierbij aanwezig en laten weten dat het een leerzame dag was die goed is voor het netwerk met een grote diversiteit aan onderwerpen.

Presentaties Schakeldag 2015 >>

 

Linked-in-ofgv twitter-ofgv facebook-ofgv

Nieuwsflits 11 • sept. 2015 • Copyright © 2015 OFGV • Voor de webversie klik hier
Botter 14-15 • Postbus 2341 • 8203 AH Lelystad • T 088 6333 00 • info@ofgv.nlofgv.nl