ofgv header splash
 
Kwaliteitsslag OFGV door Gildemodel
ofgv

In de middeleeuwen waren de opleidingsmogelijkheden iets beperkter dan nu. Maar ze hadden wel een prima intern opleidingssysteem. Als je bij een gilde kwam, werd je eerst leerling, daarna gezel en als je heel goed was kon je tot slot meester worden. Als OFGV willen wij eenzelfde systeem gaan gebruiken om de kwaliteit bij omgevingsdiensten te verhogen. We kiezen voor dezelfde begrippen als bij de gilden: dus leerling, vakman en meester. Als praktijktoets gaan we de methode van ringonderzoek gebruiken.
Lees verder >>
Elfstedentocht ging wel door
It giet oan? Bij de OFGV ging hij in ieder geval wel door: de Elfstedentocht. Op donderdagmiddag
12 februari kwamen circa honderd collega’s van de zeventien partners naar de inloopmiddag die in
de vorm van een Elfstedentocht werd gehouden. Lees verder >>
 
Eerste certificaten HBO Omgevingskunde OFGV uitgereikt
ofgvOp donderdag 18 december 2014 hebben tien medewerkers van de OFGV en een medewerker van de Omgevingsdienst regio Utrecht het examen afgelegd van de module Ketentoezicht, onderdeel van de HBO opleiding Omgevingskunde. Op donderdag 15 januari zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst door bestuursvoorzitter Jop Fackeldey de certificaten uitgereikt aan de geslaagden.

De module Ketentoezicht is het eerste onderdeel van de HBO opleiding Omgevingskunde. Wil je zelf ook deze HBO opleiding bij het Kenniscentrum van de OFGV volgen, kijk dan hier. Lees verder >>

Verbinding op het gebied van facilitair en inkoop

Bij de OFGV werken we allemaal met de kernwaarden Ondernemen en Verbinden. Jeroen Vreeling, Coördinator Facilitair en Inkoop bij de OFGV, heeft op zijn vakgebied flinke stappen gezet als het gaat om verbinden.

Regionaal inkopersoverleg Flevoland
De OFGV neemt deel aan het Regionaal Inkopersoverleg Flevoland (RIOF). De andere deelnemers van het RIOF zijn de provincie Flevoland, gemeente Lelystad, gemeente Almere, gemeente NOP en Waterschap Zuiderzeeland. Bij het RIOF wordt onderlinge kennis met betrekking tot inkoop gedeeld en worden gezamenlijk inkoopmogelijkheden besproken. Lees verder >>

 
Pilot voor toezichthouders OFGV: uitvoeren controles met app

ofgvBij de OFGV werken we met Squit. Dat is software die is ontworpen voor medewerkers van milieudiensten die betrokken zijn bij vergunningverlening, handhaving, bodem of ondergrond. In week zes zijn we gestart met een pilot waarbij vijf OFGV-toezichthouders werken met Squit2Go; een speciale app voor op de iPad.
Lees verder >>

Nieuw adres Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
ibis-ofgv Verwijst uw organisatie op websites of in andere media naar de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)? Pas dan de gegevens aan, want met de release van 29 januari 2015 heeft de (AIM) een nieuw internetadres en een nieuw uiterlijk gekregen. Het internetadres van de AIM is vanaf nu: www.aimonline.nl  
Linked-in-ofgv twitter-ofgv facebook-ofgv

Nieuwsflits 8 • februari 2014 • Copyright © 2015 OFGV • Voor de webversie klik hier
Botter 14-15 • Postbus 2341 • 8203 AH Lelystad • T 088 6333 00 • info@ofgv.nlofgv.nl