img

 

 
Nieuwsflits 15 OFGV • 2016
img
Landelijke belangstelling voor Asbestdag OFGV
VEEL INTERESSE VOOR ASBESTDAG
Geïnteresseerden vanuit heel Nederland hebben deelgenomen aan de door de OFGV georganiseerde asbestdag. Deze dag vond plaats op 22 september in het provinciehuis in Lelystad en was bedoeld voor ambtenaren die meer willen weten over de ontwikkelingen op het gebied van asbest en de verantwoordelijkheden bij asbestcalamiteiten. Het was een geslaagde en, met circa 100 deelnemers, goed bezochte bijeenkomst. 
Wethouder John van den Heuvel: 'Bij asbest zijn samenwerking en het delen van kennis van grote waarde. Deze asbestdag staat daarom in het teken van het leren van elkaars ervaringen.'
Lees hier meer over de Asbestdag
JS Bin JS Bin JS Bin
img

 

PROJECT: ‘Energie besparen bij bedrijven’
Terugdringen CO2 uitstoot

Negen medewerkers aan de slag
Voor de zomer is de OFGV gestart met het project ‘Energie besparen bij bedrijven’. Met een subsidie van de Rijksoverheid zijn 9 medewerkers van de OFGV aan de slag gegaan om bedrijven helpen met het verminderen van hun energieverbruik.
Grondverzet werkzaamheden A1 en A6
15 KEER DE AARDE ROND!
Rijkswaterstaat verbreedt de A1/A6. Een megaklus waarbij de OFGV toezicht houdt op het aan- en afvoeren van grond en enkele bodemsaneringen. In dit project is heel wat grond verplaatst. Eén melding bestond uit het aanvoeren van bijna 1 miljoen kubieke meter zand naar de werklocatie. Dat zijn ongeveer 40.000 vrachtwagens vol die gezamenlijk 15 keer de aarde rondrijden. De OFGV houdt toezicht dat dit allemaal netjes gebeurt. 
Lees meer over de rol van de OFGV bij het verbreden van de A1/A6
Kennisgroep Omgevingswet
EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK
Naar verwachting treedt de nieuwe Omgevingswet in 2019 in werking. Als voorbereiding hierop heeft de OFGV een kennisgroep ‘Omgevingswet’ in het leven geroepen. Deze kennisgroep heeft onlangs een inhoudelijke reactie met 67 opmerkingen op de consultatieversies van de vier AMvB’s van de Omgevingswet naar het Rijk gestuurd.  
img
Realisatie windmolenpark in Zeewolde
GROENE STROOM VOOR 260.000 HUISHOUDENS
In het buitengebied van Zeewolde wordt Windpark Zeewolde ontwikkeld. De 220 windmolens die er nu staan worden vervangen door circa 100 grotere molens in lijnopstellingen. Vanaf 2020 zal het park ruim 260.000 huishoudens van groene stroom voorzien. De OFGV heeft in dit project een adviserende rol en is binnenkort aan zet om concept vergunningaanvraag te beoordelen.
Meer lezen over het windmolenpark? Klik hier
Beperken administratieve lasten voor Omgevingsdiensten
INVOEREN VENNOOTSCHAPSBELASTING OVERHEIDSONDERNEMINGEN
Door een aanpassing van de wet “Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen” zijn overheidsondernemingen met ingang van 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb-plicht). Op initiatief van de OFGV is er een werkgroep opgericht om te bekijken wat de aanpassing betekent voor de 29 Omgevingsdiensten (OD’s). Uitkomst is dat er mogelijkheden zijn om de administratieve lasten voor OD’s te beperken en dat men niet of nauwelijks Vpb hoeft te betalen. 
Meer lezen over dit onderwerp? Klik hier  

 

img
Klik hier voor het volledige opleidingsprogramma
Kenniscentrum OFGV
NIEUWE CURSUS
Permanente Her- en Bijscholing voor boa’s
Vanaf dit najaar organiseert de OFGV met eigen ervaren docenten de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) voor Buitengewone Opsporingsambtenaren (boa’s). Dit geldt voor zowel de ‘grijze’ als de ‘groene’ boa’s.
img
Ambtenarenmarathon
42 KM VOOR HET GOEDE DOEL
Op donderdag 22 september vond de landelijke Ambtenarenmarathon plaats. Een van de circa 100 teams was het ‘OFGV-team’. Zij hebben in estafettevorm 42 kilometer gelopen voor het goede doel: Fonds Verstandelijk Gehandicapten. Het team heeft met een eindtijd van 3 uur en 19 minuten een mooie prestatie geleverd en daarmee de achtste plaats bereikt.

 

img
Inzet OFGV bij illegale asbestsloop in Almere
MOGELIJKE BESMETTING
De OFGV heeft in juli inzet geleverd bij een illegale asbestsloop waardoor mogelijk een besmetting was veroorzaakt in een winkelgebied in Almere. De toezichthouders asbest van de OFGV hebben de illegale sloop stilgelegd en advies gegeven hoe de besmetting goed en snel in beeld gebracht kon worden. Gelukkig bleek er na onderzoek geen asbest aanwezig te zijn in de openbare ruimte.
Lees hier het nieuwsbericht
img
OFGV NIEUWSFLITS 15
September 2016 • Copyright © OFGV • Botter 14-15
Postbus 2341 • 8203 AH Lelystad
T 088 6333 00 • info@ofgv.nl ofgv.nl
img img img
Voor de webversie klik hier
Geef je op voor de OFGV nieuwsbrief

 

Registreer hier